Myyntisopimus MalliMyyntisopimus
Malli
Myyntisopimus
WORD PDF
Arvostelut ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,51 | 4047
Avaa

Mallipohjaa

Esimerkki
Malli Myyntisopimus

Tämä myyntisopimus (jäljempänä ”Sopimus”) tehdään tämän päivänä _____ kuuta ____ vuotta _____

1. Osapuolet

Myyjä: [Myyjän nimi]

Osoite: [Myyjän osoite]

Y-tunnus: [Myyjän Y-tunnus]

Ostaja: [Ostajan nimi]

Osoite: [Ostajan osoite]

Y-tunnus: [Ostajan Y-tunnus]

2. Tuote

Myyjä myy ja Ostaja ostaa seuraavan tuotteen tai palvelun:

Tuote: [Tuotteen nimi]

Kuvaus: [Tuotteen kuvaus]

Määrä: [Tuotteen määrä]

Hinta: [Tuotteen hinta]

3. Maksuehdot

Ostaja suorittaa maksun kertakorvauksena käteisenä tai tilisiirtona sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

4. Toimitus

Tuote toimitetaan Ostajalle viimeistään _____ päivänä sopimuksen allekirjoituksesta.

5. Vastuut

Myyjä vastaa tuotteen kunnon ja laadun takaamisesta sekä siitä, että tuote vastaa sovittuja ominaisuuksia ja tarkoituksia.

Ostaja vastaa tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja säilytyksestä. Mikäli tuote vaurioituu tai menettää arvonsa Ostajan huolimattoman käytön tai säilytyksen takia, vastuu on Ostajalla.

  Määräaikainen Vuokrasopimus Malli

6. Erimielisyydet

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopimukseen, riita-asioissa noudatetaan Suomen lakia ja riidat käsitellään _____ tuomioistuimessa.

7. Muut ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tämä sopimus muodostaa osapuolten välisen kokonaisuuden ja korvaa kaikki aiemmin tehdyt suulliset tai kirjalliset sopimukset.

Tämä sopimus on laadittu kahdelle identtiselle kappaleelle, yksi kummallekin osapuolelle.

__________________________ __________________________

[Myyjän nimi] [Ostajan nimi] [Myyjän allekirjoitus] [Ostajan allekirjoitus]

Päivämäärä: _______________________Kysymys 1: Mikä on myyntisopimus?

Vastaus: Myyntisopimus on juridinen sopimus, jossa myyjä sitoutuu luovuttamaan tietyn omaisuuden ostajalle vastineeksi sovitusta hinnasta.

Kysymys 2: Miksi myyntisopimus on tärkeä?

Vastaus: Myyntisopimus on tärkeä, koska se määrittelee molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä auttaa välttämään riitoja ja epäselvyyksiä kaupankäynnissä.

Kysymys 3: Mitä tietoja myyntisopimus sisältää?

Vastaus: Myyntisopimus sisältää yleensä tiedot myyjästä ja ostajasta, kaupan kohteesta, kauppahinnasta, maksuehdoista ja mahdollisista takuista.

Kysymys 4: Tarvitseeko myyntisopimuksen olla kirjallinen?

Vastaus: Kirjallinen myyntisopimus on suositeltavaa, koska se helpottaa todisteiden esittämistä mahdollisia riitoja varten.

  Toimitusjohtajasopimus Malli
Kysymys 5: Voiko myyntisopimusta muuttaa?

Vastaus: Myyntisopimusta voi muuttaa vain, jos molemmat osapuolet ovat siitä yksimielisiä ja sopimuksen muuttamisesta tehdään kirjallinen lisäys.

Kysymys 6: Miten myyntisopimus päättyy?

Vastaus: Myyntisopimus päättyy yleensä, kun omaisuus on luovutettu ostajalle ja kaupan ehdot on täytetty.

Kysymys 7: Mitä tapahtuu, jos toinen osapuoli rikkoo myyntisopimusta?

Vastaus: Jos toinen osapuoli rikkoo myyntisopimusta, toinen osapuoli voi vaatia sopimusrikkomuskorvausta tai purkaa sopimuksen.

Kysymys 8: Kuka vastaa mahdollisista virheistä tai vahingoista kauppatavaran suhteen?

Vastaus: Usein myyjä vastaa virheistä ja vahingoista kauppatavaran suhteen, ellei toisin ole sovittu.

Kysymys 9: Miten myyntisopimus tehdään?

Vastaus: Myyntisopimus voidaan tehdä suullisesti, mutta kirjallinen sopimus on suositeltavaa ja osapuolten kannalta turvallisempi vaihtoehto.

Kysymys 10: Tarvitaanko myyntisopimukseen todistajia?

Vastaus: Todistajia ei yleensä tarvita myyntisopimuksessa, mutta joissain tilanteissa, esimerkiksi kiinteistökaupoissa, todistajat voivat olla tarpeen.Jätä kommentti